Häerzlech Wëllkomm beim

Bio Maufel

De Label BIOMAUFEL vun der Interessegemeinschaft fir d’Vermaartung vu Lëtzebuerger Bio-Fleesch asbl. kuerz IVLB, stäerkt d’Bio-Landwirtschaft zu Lëtzebuerg a steet fir eng qualitativ a nohalteg Produktioun.

voir plus

Aartgerecht Déierenhaltung

T’Haltung an t’Fidderung vun all eisen Déiere gëtt duerch Eu-Reglement fir biologesch Landwirtschaft gereegelt. An eisem Lastenheft hu mir nach zousätzlech Krittären definéiert.

voir plus

Eis Betriber

Mir invitéieren Iech, eis Memberen an hier Betriber kennenzeléieren.

voir plus

Qualitéitsfleesch

Eis Partnerbetriber produzéieren ausschliisslech mat Biofleesch vun eise Betriber.

voir plus

Kontakt

Interessegemeinschaft Vermarktung
Lëtzeburger Biofleesch a.s.b.l (IVL B)

4, Rue d’Ansembourg | 7423 Dondelange

Votre personne de contact
Philippe Matgé
621 742 250

info@biomaufel.lu